Question: Kan borderline overgaan?

Voor het eerst is wetenschappelijk aangetoond dat een borderinestoornis succesvol te behandelen is en dat mensen er zelfs van kunnen genezen. Van de borderliners die gedurende drie jaar twee maal per week Schema Focused Therapy kregen, herstelde 52% volledig.

Kan borderline over gaan?

Borderline blijkt in veel gevallen wel degelijk te genezen, en goed ook. Er zijn vier therapieën die tegenwoordig, na resultaten uit onderzoek en de praktijk, als effectief worden beschouwd.

Wie heeft borderline?

Een borderline persoonlijkheidsstoornis komt voor bij 1 tot 2 procent van de bevolking. In Nederland gaat het om 150.000 tot 200.000 patiënten. Het merendeel is vrouw. Mannen krijgen vaker de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis, en belanden ook vaker in het justitiële circuit.

Hoeveel procent heeft borderline?

Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking heeft borderline-PS Borderline-PS wordt vaker gediagnosticeerd bij vrouwen dan bij mannen. Van de mensen met borderline was 72,6% vrouw en 27,4% man.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us