Question: Hoe omgaan met egocentrische partner?

Tip 5: Ga het gesprek aan In tegenstelling tot narcisme is egocentrisme ook echt te verhelpen. Als je een mildere vorm van egocentrisch gedrag bij een belangrijk iemand in je leven herkent, vertel het ze dan! Ga rustig met ze aan tafel zitten en vertel ze uit hoe je je voelt en wat hun gedrag met je doet.

Wat als je partner egoïstisch is?

Een relatie met een egoïst kan erg destructief zijn voor jullie relatie. Het gaat namelijk altijd om je partner, terwijl er weinig interesse in jou wordt getoond. Je kunt dan zelf erg eenzaam en ongelukkig worden in je relatie.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us