Question: Waarom fotografeer je?

De één wil mooie momenten vastleggen, terwijl de anderen de momenten mooi vast wilt leggen. Hoe het ook zij, een ieder heeft ooit een keuze gemaakt om te gaan fotograferen. Fotograferen begint met een plan. Niet alleen een plan rondom locatie en tijd, maar ook met een artistiek plan.De één wil mooie momenten vastleggen, terwijl de anderen de momenten mooi vast wilt leggen. Hoe het ook zij, een ieder heeft ooit een keuze gemaakt om te gaan fotograferen

Wat is er zo leuk aan fotograferen?

Door fotografie leer je ook creatief denken. Je gaat hier over na denken en gaat misschien wel plat op de grond liggen om het perfecte beeld te maken. Je wordt creatief en zult dit niet alleen in de fotografie merken, ook bij andere dingen kan dit je verder helpen.

Wat houdt fotografie in?

Fotografie is het met behulp van licht en/of andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of stralingsgevoelig materiaal. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma fotos maken.

Wat doet een persfotograaf?

Een persfotograaf of fotojournalist is een persoon die persfotografie bedrijft; het maken van fotovan bijvoorbeeld nieuwsonderwerpen, ter publicatie in kranten en tijdschriften. Verkeersongevallen, branden en ander werk van de hulpdiensten zijn onderwerpen die een persfotograaf zou kunnen fotograferen.

Wat zijn strobist fotos?

Strobistfotografie of strobisten, staat voor het fotograferen met reportageflitsers in plaats van grote studioflitsers. De flitser staat hierbij los van de camera. Deze manier van werken is super snel, leuk en veelzijdig.

Wat is een nieuwsfoto?

In de nieuwsfotografie is de stelregel dat de fotograaf geen invloed uitoefent op het verloop van een nieuwsonderwerp. Immers: een nieuwsfoto registreert wat er gebeurt. Het ANP heeft dan ook als uitgangspunt dat nieuwsfotos niet geënsceneerd mogen worden.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us