Question: Wat zijn de 4 temperamenten?

In de Griekse oudheid waren de temperamenten oorspronkelijk de vier persoonlijkheidstypen: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Deze vier oude typen hebben tot in het begin van de 20e eeuw een rol gespeeld in de geneeskunde, met name de psychiatrie, de psychologie en de letteren.

Waar komt temperament vandaan?

Hippocrates temperamentenleer Dit is de leer der humores. Hij dacht dat een overheersing van een van de vier lichaamssappen, bloed, slijm, gele gal en zwarte gal, kon leiden tot een bepaald karaktertype. De vier temperamenten zijn: De sanguinicus: Bij deze mensen overheerst het bloed (Lat.

Wat is een hoog temperament?

Iemand die veel temperament heeft kan snel ontvlambaar zijn en dus snel boos of verdrietig reageren. De emoties en gevoelens van iemand met veel temperament kunnen veel heftiger worden ondervonden dan die van iemand met weinig temperament.

Hoe herken je een temperamentvolle baby?

Enthousiast, uitbundig, passioneel maar ook compleet van slag of aangedaan als ze zich pijn doen of verdriet hebben. Ze hebben oog voor detail, kunnen scherpzinnig uit de hoek komen en merken zelfs kleine veranderingen op wat soms ook leidt tot afleiding of overweldigd als er te veel tegelijk op hen afkomt.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us