Question: Welke stoornis lijkt op borderline?

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis uit het cluster B zijn vaak impulsief en vinden het moeilijk om met hun emoties om te gaan. Tot dit cluster horen 4 typen: de borderline, theatrale, antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Hoe herken je iemand met borderline?

Borderline kenmerkt zich door instabiliteit en veel abrupte veranderingen in gevoelens, stemmingen, relaties, zelfbeeld en gedrag. Impulsiviteit. Stemmingswisselingen. Zwart-wit denken. Extreme verlatingsangst. Zelfbeschadiging. Identiteitsproblemen. Dissociatieve verschijnselen.

Hoe herken je een kind met borderline?

Adolescenten met BPS hebben last van sterk wisselende en heftige emoties, soms afgewisseld met periodes van leegte of depersonalisatie. Ook kunnen ze intense verlatingsangst hebben en op grond hiervan zich vastklampen aan anderen, intense relaties aangaan, maar die dan ook weer plotseling verbreken.

Waar valt borderline onder?

De borderline-persoonlijkheidsstoornis, ook bekend als emotieregulatiepersoonlijkheidsstoornis, is een van de in de DSM genoemde persoonlijkheidsstoornissen. De stoornis is gekenmerkt door abnormaal gedrag dat zich uit in instabiele relaties, een instabiel zelfbeeld en hevige stemmingswisselingen.

Wat is een borderline stoornis?

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) lopen in hun leven telkens weer tegen teleurstellingen aan. Ze lopen steeds vast in werk, opleiding en/of relaties. Dat gaat vaat volgens een vast patroon. Ze maken een enthousiaste start en hebben in het begin hoge verwachtingen.

Hoe uit borderline zich?

Borderline patiënten of mensen met borderline trekken gedragen zich erg impulsief en kunnen de gevolgen van deze impulsieve daden niet overzien. Ze zijn gevoelig voor verslaving aan alcohol, drugs of medicijnen, kunnen impulsief zijn met geld of wisselende seksuele contacten.

Wat moet je doen als je denkt dat je borderline hebt?

De behandeling van borderline bestaat uit het leren omgaan met emoties en het terugdringen van impulsief gedrag. Je leert jezelf (en anderen) te begrijpen en ervaart wat het effect van je handelen op je directe omgeving is. Om dit te bereiken, is meer nodig dan alleen gesprekken met hulpverleners.

Kan je borderline vanaf welke leeftijd?

Borderline is vaak moeilijk te herkennen. Dit komt doordat mensen met borderline vaak heel spontaan zijn en gemakkelijk contact maken. Dit verbloemt vaak de onderliggende problemen. Daarbij ontstaat borderline vaak in de leeftijd van 17 tot 25 jaar.

Hoe ga je om met een kind met borderline?

Wees niet bang om je grenzen aan te geven. Maar doe het liefdevol, want mensen met borderline kampen met een negatief zelfbeeld. Ze voelen zich vaak leeg en zien snel een bevestiging dat ze niet deugen.

Kan borderline overgaan?

Voor het eerst is wetenschappelijk aangetoond dat een borderinestoornis succesvol te behandelen is en dat mensen er zelfs van kunnen genezen. Van de borderliners die gedurende drie jaar twee maal per week Schema Focused Therapy kregen, herstelde 52% volledig.

Heb ik autisme of borderline?

Bij mensen met autisme ontstaat het zwart-wit denken vanuit hun enorme behoefte aan duidelijkheid. Zij willen graag weten wat er wanneer gaat gebeuren en hebben weinig op met veranderingen. Iemand met borderline daarentegen vindt het juist leuk zich in nieuwe dingen te storten. Hoe meer prikkels, hoe beter.

Wat doen mensen met borderline?

Borderline symptomenJe doet er alles aan om te voorkomen dat iemand u in de steek laat (manipulatie)Je hebt vaak instabiele en intense relaties.Je hebt terugkerende suïcidale gedachten of je verwondt jezelf (automutilatie)Je hebt last van sterk wisselende stemmingen.Je hebt een instabiel zelfbeeld.

Wat te doen bij borderline aanval?

Behandeling borderline: symptomen verminderenHet leren omgaan met borderline door een crisis bij jezelf te herkennen en het weer in evenwicht leren brengen van de situatie. Het verminderen van sommige symptomen, bijvoorbeeld door sociale vaardigheidstraining.Het verbeteren van processen in je hersenen met medicijnen.

Hoe komt borderline tot stand?

De oorzaak van een borderline persoonlijkheidsstoornis is waarschijnlijk een combinatie van erfelijke aanleg en gebeurtenissen in de jeugd. Uit onderzoek blijkt dat veel borderline patiënten traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun kindertijd, zoals misbruik, mishandeling of (emotionele) verwaarlozing.

Kun je borderline ook op latere leeftijd krijgen?

Het is ook mogelijk dat een persoonlijkheidsstoornis zich pas op latere leeftijd uit. Dit kan komen doordat iemand altijd al kwetsbaar is geweest voor dit ziektebeeld, echter door goede levensomstandigheden blijft de stoornis onopgemerkt.

Hoe mensen met borderline aanpakken?

Maak duidelijke afspraken met de persoon met borderline over het contact. Bijvoorbeeld over hoe vaak je iemand wil zien. Toon waardering voor de dingen die goed gaan. Dit valt niet mee, maar probeer negatief gedrag los te zien van de persoon.

Kan je werken als je borderline hebt?

Als je niet voldoende aandacht geeft, kan iemand zodanig teleurgesteld raken dat je plots volledig hebt afgedaan. Voor iemand met borderline is het moeilijk om een vaste werkrelatie en werkplek te vinden. Vaak is het CV grillig en zijn er in het verleden al veel verschillende dienstbetrekkingen zijn geweest.

Kan een kind borderline hebben?

Van pubers met borderline is bekend dat ze zich vaak heel boos voelen, of juist heel leeg. Ze ervaren de dingen in ieder geval heel intens of hebben te maken met plotselinge stemmingswisselingen. Soms lijkt het verband tussen aanleiding en emotie te ontbreken.

Kan een kind al borderline hebben?

Als je tussen de 12 en 18 jaar bent is dat vrij normaal omdat je in de puberteit bent. Maar als die wisselingen je leven beheersen, dan kan het zijn dat je borderline hebt.

Hoe ga je het best om met een zorgvrager met borderline?

Als je met iemand met borderline probeert te praten; vertel dan je verhaal in ik-vorm en betrek het verhaal op jezelf om te voorkomen dat je in een verwijtende sfeer komt. Probeer discussie te voorkomen. Als dat niet lukt, stap er dan zelf uit en benoem dit ook. Laat iemand zelf fouten maken en de verantwoording nemen.

Hoe ga je met mensen om met borderline?

Omgaan met iemand met borderline kan heel moeilijk en intensief zijn, maar de stoornis van een naaste mag niet jouw leven bepalen. Blijf daarom dingen doen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat je zelf overbelast raakt. Houd ook contact met anderen.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us