Question: Wat kost Lexa premium?

De abonnement kosten van deze lidmaatschappen met extra voordelen zijn als volgt: Optie Control: 6,99 euro per maand. Optie Premium: 9,99 euro per maand. Control & Premium: 14,99 euro per maand.

Wat is Premium Bij Lexa?

Zoals gezegd is Lexa Premium een uitbreiding op het Full membership. Dit betekent dat je als gratis lid geen gebruik kunt maken van Premium, daarvoor is echt een betaald lidmaatschap nodig. Het voordeel van Premium is dat je als het ware voor iedereen toegankelijk bent.

Wat is premium lidmaatschap?

Wat is het? Een premium lidmaatschap biedt naast de voordelen van het basis lidmaatschap extra voordelen zoals het hebben van stemrecht, toegang tot sectievergaderingen en actief de koers van Federatie Veilig Nederland bepalen door zitting te nemen in een van de werkgroepen, denktanks en/of themagroepen.

Wat is premium lidmaatschap Basic Fit?

Bij het Premium lidmaatschap kan je je pas met één huisgenoot delen én jullie kunnen altijd iemand meenemen om samen te sporten. De tweede persoon kan ook een persoonlijk account aanmaken in de app en op Mijn Basic-Fit.

Hoe premium-lid worden Parship?

Om te beginnen, registreert u zich bij Parship. Vervolgens zult u op de bevestigingspagina een link vinden die u direct naar de paginas brengt waar u lid kunt worden. Nadat u zich hebt aangemeld kunt u te allen tijde Premium-lid worden . U kunt kiezen tussen verschillende abonnementsperioden en manieren van betalen.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us