Question: Kan je charisma aanleren?

Hoe vergroot je charisma?

Authenticiteit. Een van de ingredi├źnten om je charisma te vergroten, is authenticiteit. Door jezelf, je emoties en valkuilen in je gedrag te kennen, weet je beter waar je voor staat en waar je voor gaat. Dit heeft een positief effect op je charisma.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us