Question: Heeft ze borderline?

Als je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt, vertoon je sterke stemmingswisselingen en voel je je erg instabiel. Je kunt opeens heel kwaad zijn en het andere moment weer heel vrolijk of somber. Je kunt impulsief reageren. Iemand met borderline is ontzettend bang om in de steek gelaten te worden.

Heeft mijn naaste borderline?

Als naaste kun je je onzeker gaan voelen doordat iemands emoties en gedrag heel erg kunnen wisselen. Ook kan je bang zijn dat iemand probeert zichzelf te doden. Als naaste kun je de behoefte voelen afstand te nemen en de persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis te gaan vermijden.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us