Question: Wat is een neurotische persoonlijkheid?

Emotioneel instabiel en gevoelig Mensen die sterk neurotisch zijn, hebben de neiging om in stressvolle situaties geprikkeld, angstig of anderszins negatief te reageren. Sterk neurotische mensen hebben daardoor last van intense stemmingswisselingen. Ze zijn gevoeliger dan emotioneel stabiele mensen.

Wat doet een neurose?

Neurose betekent letterlijk het hebben van zwakke zenuwen. Neurotische mensen kunnen last hebben van negatieve stemmingen, kunnen lijden aan gevoelens van schuld, onzekerheid, jaloezie en angst en maken zich eerder zorgen dan anderen.

Wat is een organische stoornis?

Een organische aandoening wordt veroorzaakt door een stoornis in de werking van een orgaan. Bij bepaalde organische aandoeningen en hun behandeling kunnen ook psychische stoornissen optreden, zoals verwardheid en geheugenstoornissen.

Wat is een organische oorzaak?

Een organische aandoening wordt veroorzaakt door een stoornis in de werking van een orgaan. Bij bepaalde organische aandoeningen en hun behandeling kunnen ook psychische stoornissen optreden, zoals verwardheid en geheugenstoornissen.

Wat is organische psychiatrie?

Organische persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die wordt veroorzaakt door beschadiging of dysfuncties in de hersenen. Kenmerkend is een verandering van karaktereigenschappen en gedrag ten opzichte van de periode voor de stoornis.

Wat zijn organische klachten?

Een organische aandoening wordt veroorzaakt door een stoornis in de werking van een orgaan. Bij bepaalde organische aandoeningen en hun behandeling kunnen ook psychische stoornissen optreden, zoals verwardheid en geheugenstoornissen.

Wat is organische pathologie?

Een organische aandoening wordt veroorzaakt door een stoornis in de werking van een orgaan. Bij bepaalde organische aandoeningen en hun behandeling kunnen ook psychische stoornissen optreden, zoals verwardheid en geheugenstoornissen.

Reach out

Find us at the office

Brininstool- Manzella street no. 104, 53061 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Caelin Clancy
+62 535 662 464
Mon - Fri, 8:00-21:00

Contact us